Familie- en Jeugdrecht

Van echtscheiding tot naamswijziging

Het (personen- en) familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Het familierecht is opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en maakt tevens deel uit van verdragen zoals het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De belangrijkste internationale regels voor het familierecht, die van grote invloed zijn, staan in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Vooral het recht op gezinsleven (family life), artikel 8 EVRM, heeft grote invloed op de rechtspraak en wetgeving.

Het jeugdrecht omvat onder andere leerplicht, ondertoezichtstelling (OTS), strafrecht en uithuisplaatsingen.

Meer informatie kunt u vinden op

Of neem contact op met