Jeugdstrafrecht

Strafrechtelijke vervolging van minderjarigen

Het strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.Strafrecht betreft dus het (negatief) sanctioneren van bepaald gedrag (een handelen of nalaten). De bestraffing staat voorop. Daarin onderscheidt het zich van het aansprakelijkheidsrecht (als onderdeel van het civiele recht of burgerlijk recht). In dat recht staat de vergoeding van de aangerichte schade centraal.

Kinderen tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit begaan, worden in beginsel berecht volgens het jeugdstrafrecht. Het jeugdstrafrecht heeft een pedagogisch karakter, maar is wel heus strafrecht. Naast een bestraffende functie, is het ook gericht op resocialisatie en preventie. 

Indien een minderjarige een strafbaar feit begaat komen al snel gespecialiseerde instanties in beeld. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

Meer informatie kunt u vinden op

Of neem contact op met